LuxusníHiFi.cz  technické rady HiFi Biamping a Biwiring - jak to správně zapojit

HiFi Biamping a Biwiring - jak to správně zapojit
  recenze     technické rady     poslechové studio     kontakty  

 HiFi Biamping a Biwiring - jak to správně zapojit


Zapojení reproduktorů - Biamping a biwiring
Vypracováno z originálního článku od Martina za použití materiálů a informací Aliena a Resta. Protože někteří lidé tápou ohledně zapojení biwirnig nebo biamping, případně biamping do kříže, pokusím se to zde osvětlit.Zakladní propojení zesilovače a reprobeden
V tom snad není, žádný problém, stačí dodržet polaritu a spojit červený drát s červeným konektorem a černý s černým. Občas do toho nějaký výrobce zamíchá bílou, ale vždy to dělejte tak, aby aspoň jedna barva seděla. Tak budete mít jistoru, že máte správnou zdíčku na zesilovači spojenou se správnou zdířkou na reprobedně. Některé kabely jsou směrové, tak si i kontrolujte jestli jste je nezapojili opačným směrem.
Trocha teorie
Všeobecně lze zapojení biwiring nebo biamping použit pouze u beden, které toto zapojení umožňují. Mají čtyři terminály, dva na napájení výškového měniče a dva pro napájení basového měniče. Jejich vyhýbka je tomu speciálně přizpůsobená.


! Pouze bedny s více páry konektorů lze takto zapojit !
Pokud máte na bedně pouze jeden pár reprosvorek,
nemůžete použit ani biamping ani biwiring !
BI-WIRING
Takže první a jednodušší je zapojení vlastně znamená - dva dráty. Jedná se o to, že drát vedoucí ze zesilovače je rozdvojen, většinou jsou prostě dva kabely, nasunuty do jednoho banánku nebo vidličky. Signál je tedy ihned za výstupem ze zesilovače rozdvojen a veden zvlášť pro výškový měnič a zvlášť pro basový měnič. Toto zapojení se dělá proto, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování měničů parazitně vznikajícími signály v samotném měniči. Teorie tvrdí, že bez takového rozdělení může docházet k ovlivňování jednotlivých měníčů v reprobedně navzájem. Při zapojení biwiringem musí "rušící" aka "ovlivňovací" signál urazit cestu zpět k zesilovač a zase do bedny, což bývá cca 5 až 6m (2 x délka kabelu). A t by mělo minimalizovat ovlivnění oproti situaci, kdy je mezi oběma měniči jen třeba 30cm drátu.Pokud má někdo monobloky pak to vypadá asi takto.
BI-AMPING
Složitější a finančně náročnější zapojení vlastně znamená - dva zesilovače.
V tomto případě je signal rozdvojen již PŘED výkonovým zesilovačem. V praxi jsou většinou na jeden předzesilovač připojeny dva výkonové stereo zesilovače.


Celkově pak zapojení vypadá asi takto:


Toto zapojení přináší nejen výhodu odrušení ovlivňování se jednotlivých měníčů, ale rovněž dává zesilovačům silnější kontrolu nad reprobednou. Výšková sekce dostává vlastní zesilovač, čímž můžeme předpokládat nebude o výkon "okrádáná" většími měniči pro středy a basy. Basy pak prostě dostanou více výkonu a zeslivoač je může lépe a direktivněji ovládat. Výsledný zvuk je pak velmi silný.

V praxi je vždy velmi složité se rozhodnout, zda je lepší kombinace dvou koncových zesilovačů nebo jednoho drahého. Je dobré si nechat poradit, protože až teprve praxe přínáší řešení.BI-AMPING
V praxi lze ovšem vysledovat několik odlišnosti, za prvé pro majitele multikanálových zesilovačů existuje možnost zapojit biamping a tak využit 4 kanály pro stereo. Pro každou bednu se použijí dva SAMOSTATNÉ kanály AVR

Ovšem pozor ! Nepleťte si to s A a B výstupy s jednoho zesilovače ! Pokud jsou výstupy A a B v zesilovači spojeny jedná se zase jenom o biwiring. Předpokladem biampingu je použití dvou zesilovacích části pro jednu reprobednu.

Další možnosti, která umožňuje zkrátit kabely mezi výkonovým zesilovačem a bednou, je použití vždy jednoho stereo výkonového zesilovače pro jednu bednu v biampingu. Toto zapojení se doporučuje, protože tak dosáhnete lepšího odstupu mezi levým a pravým kanálem. Je k tomu samozřejmě zapotřebí dva shodné koncové zesilovače.


Dalším přiblížením dokonalosti je použití monobloků, to jsou zesilovače pro jeden kanál. Takže pro biamping potřebujeme pro každou reprobednu dva, celkem tedy 4 monobloky.